Dla Państwa wygody udostępniliśmy elektroniczny formularz zgłoszeniowy w procesie rejestracji pacjenta do wybranej poradni POZ, SPECJALISTYCZNEJ oraz STOMATOLOGICZNEJ w naszym zakładzie.


UWAGA! Informujemy, że w najbliżyszym czasie cały system elektronicznej rejestracji zostanie przeniesiony na nową platformę. Poradnie, które zostały już udostępnione w ramach nowego systemu:
  • Poradnia leczenia uzależnień (Przychodnia w Kartuzach ul.Dworcowa 2);
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (Przychodnia w Kartuzach ul.Dworcowa 2)
  • Poradnia zdrowia psychicznego (Przychodnia w Kartuzach ul.Dworcowa 2)
  • Poradnia lekarza POZ (Przychodnia w Kartuzach Os.Wybickiego 3A)
  • Pracownia endoskopii (Przychodnia w Kartuzach ul.Mściwoja II 9)
W nowym systemie wymaga jest odrębna rejestracja użytkownika. Dzięki temu będzie można skorzystać z szeregu udogodnień, m.in. kontroli, zmiany i odwołania zarezerwowanego terminu, otrzymywania powiadomień o zmianach poprzez adres e-mail itd.
Pełna instrukcja obsługi nowej "eRejestracji" znajduje się po wybraniu z menu funkcji POMOC.W przypadku problemu z dostępem do powyższego przekierowania należy użyć linku https://er.cmk.pl:8443/Portal

lub po prostu przejść na stronę https://er.cmk.pl:8443/Portal

Sposób rejestracji do pozostałych poradni pozostaje bez zmian i wymaga wypełnienia poniższego formularza.
Prosimy o staranne wypełnienie poniższych danych niezbędnych dla realizacji procesu. Po wysłaniu formularza i przetworzeniu zgłoszenia przez naszego pracownika, otrzymają Państwo na podany adres e-mail potwierdzenie ustalenia terminu wizyty.

Maksymalny czas oczekiwania na ustalenie terminu i odesłanie informacji wynosi 3 dni robocze, jednak dokładamy wszelkich starań, aby okres ten był jak najkrótszy.

Proszę o rezerwację
terminu do:*

Dane podstawowe:
Nazwisko:* Imię:*
PESEL:* Data ur.: adres e-mail:*

Poprzednia wizyta w wybranej poradni specjalistycznej, licząc od daty dzisiejszej, miała miejsce w okresie:*

Preferowana godzina rezerwacji

uwagi:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rejestracji pacjenta (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Dz.U. 2011, Nr 125, poz.712).
* Oświadczam, że powyższe dane identyfikują moją osobę i znane mi są przepisy Kodeksu Karnego o odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych.

*) Pola obowiązkowe