REJESTRACJA ONLINE
WYNIKI ONLINE

Rejestracja:

Poniedziałek - Piątek

7:30 - 18:00

Numer telefonu:

58-694-99-99

Cennik świadczeń medycznych


KOD BADANIE CENA (zł)
ANG01 Konsultacja angiologa 150
KOD BADANIE CENA (zł)
AUD01 Konsultacja audiologa 150
KOD BADANIE CENA (zł)
CHIR01 Konsultacja chirurga 130
CHIR02 Anoskopia 70
CHIR03 Badanie histopatologiczne pobranego materiału (opłata dodatkowa niezależnie od kosztu wykonanej procedury)- za każdy wycinek 70
CHIR04 Nacięcie powłok-ewakuacja, sączkowanie krwiaka i/lub ropnia 70
CHIR05 Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym (emla) 70
CHIR06 Płukanie rany/ropnia - kolejne 35
CHIR07 Pobranie wycinków skóry 100
CHIR08 Rektoskopia 120
CHIR09 Usunięcie ciała obcego z powłok i/lub naturalnych otworów ciała 70
CHIR10 Usunięcie kaszaka 90
CHIR11 Usunięcie paznokcia, łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego 130
CHIR12 Usunięcie rurki tracheostomijnej, 60
CHIR13 Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza w znieczuleniu nasiękowym 200
CHIR14 Usunięcie zmian ze skóry, błon śłuzowych i tkanek miękkich w znieczuleniu nasiękowym 170
CHIR15 Wycięcie odcisku 80
CHIR16 Wymiana lub usunięcie cewnika i stomii ( bez kosztu cewnika) 70
CHIR18 Założenie/zmiana opatrunku 50
CHIR19 Zaopatrzenie chirurgiczne rany powierzchownej 70
CHIR20 Zaopatrzenie chirurgiczne rany powierzchownej powikłanej 120
CHIR21 Zaopatrzenie chirurgiczne rany powierzchownej twarzy 140
CHIR22 Zdjęcie szwów 25
CHIR23 Znieczulenie nasiękowe 30
KOD BADANIE CENA (zł)
DERM01 Konsultacja dermatologa 130
DERM02 Krioterapia zmian powierzchownych ( za każdy zabieg) 75
KOD BADANIE CENA (zł)
DIAB01 Konsultacja diabetologa 150
KOD BADANIE CENA (zł)
DIET01 Porada dietetyka pierwszorazowa 80
DIET02 Porada dietetyka kontrolna 40
DIET03 Ustalenie diety 7-dniowej 70
DIET04 Ustalenie diety 14-dniowej 100
KOD BADANIE CENA (zł)
GAS01 Konsultacja gastroenterologa 150
GAS02 Gastroskopia ( bez wycinków hist-pat) 160
GAS03 Kolonoskopia ( bez wycinków hist-pat) 360
GAS04 Badanie histopatologiczne pobranego materiału (opłata dodatkowa niezależnie od kosztu wykonanej procedury)- za każdy wycinek 65
KOD BADANIE CENA (zł)
GIN01 Konsultacja ginekologa 130
GIN02 Badanie tętna płodu - UDT 30
GIN03 Kardiotokografia 80
GIN04 Kolposkopia 90
GIN05 Krioterapia zmian szyjki macicy 200
GIN06 Pobranie materiału z szyjki macicy do badania cytologicznego 35
GIN07 Wkładka wewnątrzmaciczna - założenie lub usunięcie ( bez kosztu wkładki) 80
GIN08 Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina 150
KOD BADANIE CENA (zł)
LOG01 Konsultacja logopedy 100
LOG02 Terapia logopedyczna 70
LOG03 Terapia logopedyczna – dzieci i młodzieży 70
LOG04 Terapia neurologopedyczna 80
LOG05 Terapia neurologopedyczna – dzieci i młodzież 80
KOD BADANIE CENA (zł)
MEDPRA01 Badanie lekarskie dla celów sanitarno epidemiologicznych 30
MEDPRA02 Badanie lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi kat.A,A1,B,B1,T,B z wydaniem orzeczenia 150
MEDPRA03 Badanie lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi kat.C,C1,D,D1,C+E,D+E,C1+E,D1+E oraz pozwolenia do kierowania tramwajem z wydaniem orzeczenia 180
MEDPRA04 Badanie lekarza profilaktyka -kontrolne- z wydaniem orzeczenia 80
MEDPRA05 Badanie lekarza profilaktyka -okresowe- z wydaniem orzeczenia 80
MEDPRA06 Badanie lekarza profilaktyka -wstępne- z wydaniem orzeczenia 100
MEDPRA07 Badanie psychologiczne kontrolne kierowców, którzy mieli już wykonywane badanie w NZOZ Centrum Medyczne Kaszuby 120
MEDPRA08 Badanie psychologiczne: kandydatów na kierowców oraz kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy; kierowców i kandydatów do sportów rajdowych; kierowców zatrzymanych po spożyciu alkoholu; w ramach okresowych badań profilaktycznych zatrudnionych na stanowisku kierowcy lub wykonujących przewozy na potrzeby własne; przy ubieganiu się ponownie o zatrzymane prawo jazdy 200
MEDPRA09 Badanie psychologiczne: operatorów ciężkich maszyn budowlanych i dorogowych ( koparki , ładowarki, walca drogowego); operatorów ciężkiego sprzętu zmechanizowanego ( suwnic, żurawia wieżowego samojezdnego); operatorów wszystkich rodzajów wózków widłowych 150
MEDPRA10 Badanie psychologiczne: osób ubiegających się o pracę lub pracujących na wysokości powyżej 3 metrów; osób, których praca związana jest z dużym obciążeniem psychicznym, praca w stresie, związana z zagrożeniem życia ( ratownicy,strażacy); osób pracujących przy zabezpieczeniu mienia fizycznego wszystkich stopni; inne badania z zakresu psychologii pracy. 90
MEDPRA11 Konsultacja neurologiczna dla potrzeb medycyny pracy 60
MEDPRA11-1 Konsultacja neurologiczna kierowców w przypadkach podejrzenia lub istnienia padaczki, wraz z wypełnieniem karty konsultacyjnej 130
MEDPRA12 Konsultacja okulistyczna dla potrzeb medycyny pracy i badań kierowców 60
MEDPRA13 Konsultacja otolaryngologiczna dla potrzeb medycyny pracy i badań kierowców 60
MEDPRA14 Ocena środowiskowa miejsca pracy 130
MEDPRA15 Opieka pielęgniarska w zakładzie pracy ( stawka za godzinę pracy) 45
MEDPRA16 Uczestnictwo lekarza medycyny pracy w komisjach BHP ( za każde posiedzenie - do 1 godziny) 100
MEDPRA17 Wizytacja stanowisk pracy przez lekarza medycyny pracy ( bez kosztu dojazdu) 130
MEDPRA18 Wizytacja stanowisk pracy przez pielęgniarkę medycyny pracy ( bez kosztu dojazdu) 70
MEDPRA19 Wizytacja stanowisk pracy oraz uczestnictwo w komisjach BHP - dodatkowa opłata za dojazd -stawka za każdy 1 km powyżej 5 km 2
MEDPRA20 Badanie oceniające widzenie zmierzchowe i zjawisko olśnienia 45
MEDPRA21 Konsultacja diabetologiczna kierowców w przypadku osób leczonych farmakologicznie z powodu cukrzycy, wraz z wypełnieniem karty konsultacyjnej 130
KOD BADANIE CENA (zł)
MEDSPO01 Kwalifikacja wstępna, kompleksowa do uprawiania sportu ( bez badań dodatkowych i konsultacji) 130
MEDSPO02 Kwalifikacja okresowa, kompleksowa - po 12 miesiacach- do uprawiania sportu ( bez badań dodatkowych i konsultacji) 90
MEDSPO03 Kwalifikacja okresowa - po 6 miesiacach- do uprawiania sportu ( bez badań dodatkowych i konsultacji) 70
KOD BADANIE CENA (zł)
NEUR01 Konsultacja neurologa 130
NEUR02 EEG-Elektroencefalografia - dzieci od 0 r.ż do 6 r.ż. 120
NEUR03 EEG-Elektroencefalografia - dzieci od 7 r.ż do 16 r.ż. 100
NEUR04 EEG-Elektroencefalografia - osoby pow. 16 r.ż. 90
NEUR05 EMG-Elektromiografia - 1 mięsień 120
NEUR06 EMG-Próba miasteniczna 150
NEUR07 EMG-Próba tężyczkowa 120
NEUR08 Odruch mrugania ( ""blink reflex"") 150
NEUR09 OSEP (dermatosomalne L3-S1) 180
NEUR10 Potencjały wywołane -badanie pojedyncze (WEP lub BEAP ( ABR) lub SEP) 150
NEUR12 Przewodnictwo nerwowe (Elektroneurografia-ENG) - 1 nerw ruchowy i czuciowy 65
NEUR13 Przewodnictwo nerwowe - nerwy sromowe 250
NEUR14 Przewodnictwo nerwowe - splot barkowy ( jedna strona) 300
KOD BADANIE CENA (zł)
OKUL01 Konsultacja okulisty - bez badań wymienionych w cenniku 130
OKUL02 Badanie GDxVCC ( pomiar grubości włókien nerwu wzrokowego) 120
OKUL03 Badanie HRT ( laserowa tomografia nerwu wzrokowego) 120
OKUL04 Badanie OCT (jedno oko) 120
OKUL05 Gonioskopia ( jedno oko) 40
OKUL06 Iniekcja podspojówkowa 60
OKUL07 Komputerowe badanie pola widzenia -perymetria ( jedno oko ) 40
OKUL08 Komputerowe badanie wady wzroku - autorefraktometria 20
OKUL10 Płukanie/udrożnienie kanalików łzowych ( jedno oko) 40
OKUL11 Pomiar ciśnienia śródgałkowego ( jedno oko) -aplanacyjnie 40
OKUL12 Pomiar ciśnienia śródgałkowego ( jedno oko) -bezdotykowo 15
OKUL13 Pomiar grubości rogówki - pachymetria ( jedno oko) 35
OKUL14 Zabieg okulistyczny (drobny) inny niż wymieniony w cenniku 350
OKUL19 Założenie/zmiana opatrunku (jedno oko) 50
KOD BADANIE CENA (zł)
ORT01 Konsultacja ortopedy 130
ORT02 Blokada okołostawowa / dostawowa (bez ceny leku) 100
ORT03 Blokada przykręgosłupowa ( bez ceny leku) 100
ORT04 Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne gipsowe 200
ORT05 Nastawienie złamania i/lub unieruchomienie zewnętrzne za pomocą opaski syntetycznej ( bez ceny opaski) 130
ORT06 Punkcja stawu/torbieli 80
ORT07 Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku ( bez ceny leku) 90
ORT08 Założenie kołnierza szyjnego ( bez ceny kołnierza) 60
ORT09 Założenie szyny Kramera 60
ORT10 Zdjęcie opatrunku usztywniającego 40
KOD BADANIE CENA (zł)
ORL01 Konsultacja otolaryngologa 130
ORL01-2 Konsultacja otolaryngologa - lek.Ożdżiński 70
ORL02 Audiometria 45
ORL03 Nacięcie błony bębenkowej-paracenteza 80
ORL04 Nacięcie migdałka i/lub struktur okołomigdałkowych 130
ORL05 Nacięcie ropnia przewodu słuchowego 130
ORL06 Nastawienie złamania nosa 150
ORL07 Opatrunek uszny 50
ORL08 Płukanie ucha 60
ORL09 Płukanie zatok metodą Proetza 200
ORL10 Podcięcie wędzidełka języka 80
ORL12 Przedmuchanie trąbek słuchowych/kateteryzacja 70
ORL13 Punkcja zatok 130
ORL14 Tamponada nosa przednia 70
ORL15 Tamponada nosa tylna w znieczuleniu miejscowym 130
ORL16 Tympanometria 35
ORL17 Usunięcie zmian miejscowych powierzchownie leżących z błon śluzowych w znieczuleniu miejscowym 150
ORL18 Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL 120
ORL19 Usunięcie polipów nosa (bez badania hist-pat) 200
ORL20 Usunięcie tamponady nosa lub rurki tracheostomijnej 90
ORL21 Usunięcie woskowiny 60
ORL22 Wymiana rurki tracheostomijnej (bez kosztu rurki tracheostomijnej 90
ORL23 Anemizacja ujścia zatok 35
ORL24 Koagulacja splotu Kisselbacha 35
ORL25 Otoemisja 45
ORL26 Videonystagmografia - VNG (pełne badanie pobudliwości błędników) wraz z opisem badania 230
ORL27 Videonystagmografia - VNG ( badanie częściowe - jedynie próby kaloryczne) wraz z opisem badania 150
KOD BADANIE CENA (zł)
INIE01 Anatoksyna przeciwtężcowa 35
INIE02 Iniekcja domięśniowa ( bez ceny leku) 20
INIE03 Iniekcja dożylna ( bez ceny leku) 30
INIE04 Iniekcja podskórna ( bez ceny leku) 20
INIE05 Kroplówka -podłączenie ( bez ceny leku) 70
PIEL01 Konsultacja pielęgniarki 70
PIEL02 Inhalacja ( 1 zabieg) 20
PIEL03 Lewatywa 50
PIEL04 Opatrzenie rany i zmiana opatrunku 40
PIEL06 Pomiar ciśnienia krwi 15
PIEL07 Pomiar glukozy we krwi ( glukometrem) 15
PIEL22 Zabieg pielęgniarski inny niż określone w cenniku 50-100
PIEL23 Założenie lub wymiana cewnika u kobiety 50
KOD BADANIE CENA (zł)
POZ01 Konsultacja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 130
KOD BADANIE CENA (zł)
PSY01 Konsultacja psychiatry 130
PSY02 Konsultacja psychologa 130
PSY03 Porada diagnostyczna psychologa ( testy) 150
PSY04 Porada diagnostyczna w terapii uzależnień 100
PSY05 Porada terapeutyczna ( kolejna) w terapii uzależnień 70
PSY06 Sesja psychoterapii grupowej ( uczestnik) 50
PSY07 Sesja psychoterapii indywidualnej 150
KOD BADANIE CENA (zł)
PULM02 Spirometria 35
KOD BADANIE CENA (zł)
REH01 Konsultacja lekarza rehabilitacji 130
REH02 Konsultacja fizjoterapeuty ( bez wykupienia cyklu 10 zabiegów) 100
REH03 Konsultacja fizjoterapeuty ( wraz z wykupieniem cyklu co najmniej 10 zabiegów) 50
REH04 Ćwiczenia indywidualne bierne, czynne w odciążeniu , czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne i czynne z oporem- czas 15 minut 25
REH05 Ćwiczenia indywidualne bierne, czynne w odciążeniu , czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne i czynne z oporem- czas 30 minut 50
REH06 Ćwiczenia indywidualne bierne, czynne w odciążeniu , czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne i czynne z oporem- czas 45 minut 60
REH07 Ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające ( do 10 pacjentów) - czas 30 minut 50
REH08 kinesiotaping ( pacjent ma swoje taśmy) 20
REH09 kinesiotaping ( wraz taśmami) 30
REH10 Ćwiczenia na przyrządach - czas 15 minut (ugul, rotor, rower) 16
REH11 Elektrostymulacja 16
REH12 Elektrostymulacja krtani lub nerwu twarzowego 19
REH13 Galwanizacja 12
REH15 Inne formy usprawniania (kinezyterapia) - czas 15 minut 15
REH16 Instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania 20
REH17 Jonoforeza 12
REH18 Jonoforeza gałki ocznej, krtani, n.twarzowego lub pęcherza 20
REH19 Kąpiel wirowa kończyny górnej lub dolnej 27
REH19-1 Kąpiel wirowa kończyny dolne + odc. L-S 40
REH20 Kompresy Fango 14
REH21 Krioterapia miejscowa 18
REH22 Lampa biotronowa 7
REH23 Lampa kwarcowa = lampa UV 7
REH24 Lampa sollux 7
REH25 Laseroterapia punktowa 14
REH25-1 Laseroterapia ( skaner) 12
REH26 Masaż Aquavibron 25
REH27 Masaż limfatyczny mechaniczny ""BOA"" na kończnę dolną lub górną 30
REH28 Masaż limfatyczny ręczny częściowy - leczniczy 50
REH29 Masaż ręczny klasyczny całkowity - czas 45-60 minut 80
REH30 Masaż ręczny klasyczny częściowy - czas 20 minut 50
REH30-1 Masaż stóp z akupresurą - czas 20min 30
REH30-2 Masaż leczniczy 100
REH30-3 Masaż tkanek głębokich 100
REH31 Nauka czynności lokomocji - czas 15 minut 20
REH33 Pionizacja 16
REH34 Pole magnetyczne impulsowe niskiej częstotliwości 18
REH35 Pole magnetyczne impulsowe wysokiej częstotliwości - Terapuls 25
REH36 Prądy diadynamiczne 12
REH37 Prądy interferencyjne 12
REH38 Prądy KOTSA 12
REH39 Prądy TENS 12
REH40 Prądy TRABERTA 12
REH41 Rehabilitacja domowa - dodatkowa opłata za każdy wyjazd ( bez kosztów dojazdu i kosztów zabiegów) 80
REH42 Tonoliza 12
REH43 Ultradźwięki miejscowe 12
REH44 Ultrafonoforeza 15
REH45 Rehabilitacja domowa - dodatkowa opłata za dojazd-cena za 1 km 4.5
REH46 Fala uderzeniowa ( mgr Kowalewska) 45
REH47 Laser wysokoenergetyczny (mgr Kowalewska) 28
REH48 Terapia bólu głowy 110
REH49 Karta podarunkowa na zabiegi fizjoterapeutyczne 10-1000
KOD BADANIE CENA (zł)
REUM01 Konsultacja reumatologa 130
KOD BADANIE ILOŚĆ CENA (zł)
RTG02 Rtg czaszki przeglądowe AP + boczne 2 40
RTG04 Rtg czaszki przeglądowe AP lub boczne 1 20
RTG05 Rtg czaszki kanały nerwów wzrokowych 2 40
RTG06 Rtg nosa 2 30
RTG08 Rtg czaszki kości skroniowe - transorbitalne 1 35
RTG10 Rtg czaszki oczodoły 2 50
RTG11 Rtg czaszki podstawa 1 25
RTG12 Rtg czaszki siodło tureckie 1 30
RTG13 Rtg czaszki - twarzoczaszka przeglądowe 1 40
RTG14 Rtg jamy brzusznej - przeglądowe 1 45
RTG15 Rtg klatki piersiowej boczne 1 30
RTG16 Rtg klatki piersiowej boczne z kontrastem 1 40
RTG18 Rtg klatki piersiowej PA 1 40
RTG20 Rtg klatki piersiowej PA+ boczne 2 65
RTG21 Rtg klatki piersiowej PA+ boczne z kontrastem 2 80
RTG22 Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne 2 45
RTG23 Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP lub boczne 1 25
RTG24 Rtg kręgosłupa lędźwiowego - zdjęcia czynnościowe 2 50
RTG25 Rtg kręgosłupa lędźwiowego - zdjęcia skośne 2 45
RTG26 Rtg kręgosłupa lędźwiowego - zdjęcie boczne 1 25
RTG27 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP 1 40
RTG28 Rtg kręgosłupa lędźwiowego AP + boczne 2 60
RTG30 Rtg kręgosłupa piersiowego AP + boczne 2 50
RTG31 Rtg kręgosłupa piersiowego AP 1 35
RTG32 Rtg kręgosłupa piersiowego boczne 1 25
RTG33 Rtg kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego AP (skolioza) 1 60
RTG34 Rtg kręgosłupa szyjnego - celowane na C1-C2 1 30
RTG35 Rtg kręgosłupa szyjnego - czynnościowe 2 40
RTG36 Rtg kręgosłupa szyjnego - skośne ( otwory międzykregowe) 2 30
RTG37 Rtg kręgosłupa szyjnego AP + boczne 2 35
RTG38 Rtg kręgosłupa szyjnego AP + boczne + skośne 4 60
RTG39 Rtg kręgosłupa szyjnego AP lub boczne 1 20
RTG40 Rtg łopatki - zdjęcia styczne 1 25
RTG41 Rtg łopatki (AP+ zdjęcia styczne) 2 50
RTG42 Rtg łopatki AP 1 35
RTG43 Rtg miednicy przeglądowe 1 50
RTG44 Rtg mostka 2 45
RTG45 Rtg nadgarstka AP + boczne 2 35
RTG46 Rtg nadgarstka i ręki 2 40
RTG49 Rtg obojczyka 1 35
RTG51 Rtg osiowe rzepki 1 35
RTG52 Rtg palca 2 25
RTG56 Rtg pięty osiowe lub boczne 1 30
RTG57 Rtg pięt 1 50
RTG58 Rtg podudzia AP + boczne 2 40
RTG59 Rtg podudzia AP lub boczne 1 25
RTG60 Rtg przedramienia AP + boczne 2 40
RTG61 Rtg przedramienia -AP lub zdjęcie boczne 1 25
RTG62 Rtg ramienia AP + boczne 2 40
RTG63 Rtg ramienia AP lub boczne 1 25
RTG64 Rtg rąk 1 40
RTG66 Rtg ręki AP lub boczne 1 25
RTG67 Rtg ręki AP + boczne 2 45
RTG68 Rtg spojenia łonowego 1 35
RTG69 Rtg stawów barkowych AP 1 60
RTG70 Rtg stawów biodrowych AP 1 60
RTG71 Rtg stawów biodrowych AP i skośne wg Lawensteina 2 80
RTG72 Rtg stawów kolanowych 4 80
RTG73 Rtg stawów krzyżowo-biodrowych 1 50
RTG74 Rtg stawów mostkowo-obojczykowych 1 55
RTG75 Rtg stawów żuchwowo-skroniowych 1 60
RTG77 Rtg stawu barkowego A-P lub osiowe 1 40
RTG80 Rtg stawu biodrowego AP lub osiowe 1 40
RTG83 Rtg stawu kolanowego AP lub boczne 1 30
RTG84 Rtg stawu kolanowego AP + boczne 2 45
RTG85 Rtg stawu krzyżowo-biodrowego 1 30
RTG86 Rtg stawu łokciowego AP lub boczne 1 30
RTG87 Rtg stawu łokciowego AP+ boczne 2 45
RTG88 Rtg stawu mostkowo – obojczykowego 1 35
RTG89 Rtg stawu skokowego AP lub boczne 1 30
RTG90 Rtg stawu skokowego AP+ boczne 2 45
RTG92 Rtg stopy AP + boczne 2 45
RTG93 Rtg stopy AP lub boczne 1 30
RTG94 Rtg stóp porównawcze AP 1 40
RTG95 Rtg uda AP + boczne 2 40
RTG96 Rtg uda AP lub boczne 1 30
RTG97 Rtg wiek kostny 1 35
RTG98 Rtg zatok obocznych nosa 1 30
RTG99 Rtg zęba 1 20
RTG100 Rtg żeber 2 50
RTG101 Rtg żuchwy 1 40
RTG102 Urografia (cena bez kontrastu) 150
RTG103 Rtg przełyku z kontrastem (papką barytową) 50
RTG104 RTG nosogardzieli ( bez kontrastu) 40
RTG105 RTG tchawicy 40
RTG106 RTG tarczycy 40
RTG107 RTG ślinianek 40
KOD BADANIE CENA (zł)
STER01 Sterylizacja jednego pakietu ( cena netto) 9
KOD BADANIE CENA (zł)
STOM01 Ekstrakcja zęba 80
STOM02 Ekstrakcja zęba z dłutowaniem 120
STOM03 Lakierowanie całego łuku zębowego 50
STOM04 Lakowanie jednego zęba 30"
STOM05 Opatrunek ( za każdą wizytę ) 30
STOM06 Badanie jamy ustnej 30
STOM07 Scaling z 2 łuków 80
STOM08 Użycie pina ( za każdy) 10
STOM09 Wypełnienie jednego kanału ( za każdy kanał) 50
STOM10 Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym w zależności od rozległosci ubytku 60-120
STOM11 Powtórne udrożnienie kanału 80
STOM12 Wkład z włókna szklanego przy odbudowie zęba martwego 100
STOM13 Znieczulenie 20
STOM14 Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym na 1 powierzchni przydziąsłowej w zależności od rozległości 30-50
STOM15 Wypełnienie ubytku materiałem chemoutwardzalnym 40
STOM16 Wizyta pośrednia przy leczeniu endodontycznym - ząb jednokanałowy 40
STOM17 Wizyta pośrednia przy leczeniu endodontycznym - ząb dwukanałowy 50
STOM18 Wizyta pośrednia przy leczeniu endodontycznym - ząb trzykanałowy 60
STOM19 Zdjęcie szwów 30
STOM20 Orzeczenie lekarskie po badaniu 40
KOD BADANIE CENA (zł)
STOMCHIR1 Dłutowanie jako dokończenie zabiegu rozpoczętego poza Zakładem: 1 korzeniowego 200
STOMCHIR2 Dłutowanie jako dokończenie zabiegu rozpoczętego poza Zakładem:- wielokorzeniowego 250
STOMCHIR3 Dłutowanie wewnątrzzębodołowe zęba jednokorzeniowego 130
STOMCHIR4 Dłutowanie wewnątrzzębodołowe zęba wielokorzeniowego 180
STOMCHIR5 Dłutowanie zewnątrzzębodołowe (z szyciem) 250-300
STOMCHIR6 Dłutowanie zęba zatrzymanego (zawiązki ortodontyczne) 300-450
STOMCHIR7 Ekstrakcja zęba bez znieczulenia 50
STOMCHIR8 Ekstrakcja zęba w znieczuleniu 100
STOMCHIR9 Hemisekcja 250
STOMCHIR10 Konsultacja chirurgiczna 80
STOMCHIR11 Nacięcie ropnia wewnątrzustnie 70
STOMCHIR12 Nacięcie ropnia zewnątrzustnie 150
STOMCHIR13 Orzeczenie lekarskie po przeglądzie 50
STOMCHIR14 Plastyka dziąsła 60
STOMCHIR15 Plastyka kości (ostry brzeg wyrostka) z szyciem 140
STOMCHIR16 Plastyka wędzidełka 150
STOMCHIR17 Przyklejenie zamka ortodontycznego z odsłonięciem zęba 300-350
STOMCHIR18 Repozycja zwichniętej żuchwy 100-150
STOMCHIR19 Resekcja zęba jednokorzeniowego 400
STOMCHIR20 Resekcja zęba jednokorzeniowego - każdy następny podczas jednego zabiegu 200
STOMCHIR21 Resekcja zęba wielokorzeniowego 500
STOMCHIR22 Szycie chirurgiczne 40
STOMCHIR23 TUBULEX 10
STOMCHIR24 Unieruchomienie złamań zębów materiałem światłoutwardzalnym (każdy ząb) 60
STOMCHIR25 Usunięcie torbieli np. podczas resekcji, samodzielne bardzo rozległe 100-400
STOMCHIR26 Wycięcie fałdów włóknistych (pogłębienie przedsionka) 150
STOMCHIR27 Wycięcie guzków (włókniak, mucocelle ) (w tym 150 zł zabieg + 50 zł badanie histopatologiczne) 300
STOMCHIR28 Wycięcie kieszonki dziąsłowej przy zębie 8 90
STOMCHIR29 Zamknięcie połączenia ustno -zatokowego (po ekstrakcji w Zakładzie) 180-250
STOMCHIR30 Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego (praca rozpoczęta poza Zakładem) 350-400
STOMCHIR31 Zastosowanie bakteriobójczego opatrunku Perio Film 80
STOMCHIR32 Zastosowanie opatrunku kolagenowego ANTEMA 35
STOMCHIR33 Zdjęcie szwów oraz leczenie powikłań po usunięciu zęba poza Zakładem (wizyta). 40
KOD BADANIE CENA (zł)
STOMPERI1 Doraźny opatrunek 15
STOMPERI2 Leczenie endodontyczne: wypełnienie 1 kanału (za każdy kanał) 70
STOMPERI3 Leczenie endodontyczne:opatrunek (za każda wizyte) 30
STOMPERI4 Opatrunek za każda wizytę 30
STOMPERI5 Powtórne leczenie endodontyczne za każdy kanał (leczony w innym gabinecie) 80
STOMPERI6 Użycie koferdamu 30
STOMPERI7 Wizyta pośrednia przy leczeniu endo - ząb dwukanalowy 50
STOMPERI8 Wizyta pośrednia przy leczeniu endo - ząb jednokanałowy 40
STOMPERI9 Wizyta pośrednia przy leczeniu endo - ząb trzy i więcej kanałów 60
STOMPERI10 Wybielanie zębów za 1 łuk 300
STOMPERI11 Wypełnienie glasjonomerowe/compomerowe - ząb mleczny 50
STOMPERI12 Wypełnienie glasjonomerowe/compomerowe - ząb stały 80
STOMPERI13 Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym: duże 150
STOMPERI14 Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym: małe 60
STOMPERI15 Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym: odbudowa na ankerze 250
STOMPERI16 Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym: rozległe kosmetyczne lub trzonowiec MOD 220
STOMPERI17 Wypełnienie ubytku materiałem światłoutwardzalnym: średnie 90
STOMPERI18 Aplikacja Perio-Film, Perio-chip itp 80
STOMPERI19 Kiretaż otwarty do 4 zębów 330
STOMPERI20 Kiretaż otwarty do 4 zębów i odpowiedni materiał wszczepowy 480
STOMPERI21 Kiretaż zamknięty (w znieczuleniu) - do 3 zębów 100
STOMPERI22 Kiretaż zamknięty (w znieczuleniu) - od 3 do 7 zębów 150
STOMPERI23 Konsultacja specjalistyczna periodontologiczna 80
STOMPERI24 Leczenie zmian na błonie śluzowej - każda wizyta 30
STOMPERI25 Naprawa uszkodzonej szyny kompozytowej 100
STOMPERI26 Plastyka przedsionka metoda Kazanjana 350
STOMPERI27 Plastyka przedsionka przeszczepem 700
STOMPERI28 Plastyka wędzidełka języka/warg 150
STOMPERI29 Recesja - pokrycie tkanka łaczna 1400
STOMPERI30 Test na obecność drożdżaków Candida albicans 220
STOMPERI31 Test na obecność patogenów wywołujacych periodontitis/perimplantitis 350
STOMPERI32 Tymczasowy most/szyna kompozyt/wókno szklane 450
STOMPERI33 Unieruchomienie zęba (za 1 zab) sztywne/kompozyt /włókno szklane 120
STOMPERI34 Unieruchomienie zęba (za 1 zab) tymczasowe/druciane 50
STOMPERI35 Wydłużenie korony klinicznej zęba 300
STOMPERI36 Wykonanie płytki zgryzowej - elastyczna 380
STOMPERI37 Wykonanie płytki zgryzowej - inna 480
STOMPERI38 Wykonanie płytki zgryzowej - twarda 280
STOMPERI39 Założenie opatrunku chirgicznego 25
STOMPERI40 Analiza i korekta zgryzu 100
STOMPERI41 Badanie/konsultacja 50
STOMPERI42 Fluoryzacja po piaskowaniu 50
STOMPERI43 Instruktaż higieny jamy ustnej + wskaźnik API 30 30
STOMPERI44 Kontrola po zabiegach/zmiana opatrunku 15
STOMPERI45 Korekta nawisajacych wypełnień 30
STOMPERI46 Leczenie nadwrażliwości - 1łuk 40
STOMPERI47 Leczenie nadwrażliwości - całe uzębienie 70
STOMPERI48 Leczenie nadwrażliwości lakier do 3 zębów 20
STOMPERI49 Modele orientacyjne + analiza zgryzu 150
STOMPERI50 Piaskowanie 160
STOMPERI51 Rtg zęba 20
STOMPERI52 Skaling + polishing - kwadrant uzębienia 70
STOMPERI53 Skaling + polishing - 1 łuk zębowy 100
STOMPERI54 Skaling + polishing - pełny skaling 160
STOMPERI55 Udzielenia 1 pomocy w razie bólu (recepta, dewitalizacja, otwarcie zęba i inne) 50
STOMPERI56 Wydanie orzeczenia lekarskiego po przegladzie 50
STOMPERI57 Przecięcie starej korony/mostu za 1 punkt 50
STOMPERI58 Standardowe wypełnienie materiałem światłoutwardzalnym 100-120
STOMPERI59 Użycie rotacyjnych narzędzi endodontycznych 80-360
KOD BADANIE CENA (zł)
STOMPROT1 proteza częściowa akrylowa do 3 zębów 320
STOMPROT2 proteza częściowa akrylowa 500
STOMPROT3 proteza całkowita 600
STOMPROT4 łyżka indywidualna 25
STOMPROT5 dodatkowa siatka lub przezroczysta płyta 100
STOMPROT6 proteza szkieletowa 1200
STOMPROT7 proteza szkieletowa na zatrzaskach 1800
STOMPROT8 szynoproteza 1300
STOMPROT9 naprawa protezy 80
STOMPROT10 naprawa za każdy dodatkowy element 20
STOMPROT11 podścielenie protezy 200
STOMPROT12 model orientacyjny 25
STOMPROT13 wkład k-k metalowy 200
STOMPROT14 wkład k-k składany 300
STOMPROT15 wkład z zatrzaskiem kulowym 400
STOMPROT16 wkład k-k inlay/onlay kompozyt 500
STOMPROT17 wkład k-k inlay/onlay Empress 2 550
STOMPROT18 korona akrylowa/tymczasowa 200
STOMPROT19 korona metalowa 300
STOMPROT20 korona ceramiczna na metalu 600
STOMPROT21 korona pełnoceramiczna 750
STOMPROT22 korona z tlenku cyrkonu 1100
STOMPROT23 licówka ceramiczna 600
STOMPROT24 korona teleskopowa metalowa 600
STOMPROT25 korona teleskopowa licowana 700
STOMPROT26 łuk metalowy doginany 100
KOD BADANIE CENA (zł)
VACC02 Szczepienie (bad.lekarskie+pielęgniarka) 70
VACC03 Szczepienie ENGERIX B 70
VACC04 Szczepienie Infanrix + IPV + HIB 130
VACC05 Szczepienie Infanrix hexa 190
VACC06 Szczepienie Prevenar 13 260
VACC07 Szczepienie Rotarix 300
VACC08 Szczepienie Synflorix 200
VACC09 Szczepienie Pentaxim 120
VACC10 Szczepienie Hexacima 170
KOD BADANIE CENA (zł)
TRANS01 Przewóz ambulansem transportowym w godz. 8.00-18.00 - opłata za każde rozpoczęte pół godziny pracy kierowcy poza jazdą- dotyczy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ tut. Zakladu 25
TRANS02 Przewóz ambulansem transportowym bez lekarza w godz. 8.00-18.00 - pacjenci zadeklarowani do lekarzy POZ tut. Zakładu - stawka za każdy kilometr 3.5
TRANS03 Przewóz ambulansem transportowym bez lekarza w godz. 8.00-18.00 -ryczałtowa stawka za transport do 10 km niezależnie od liczby przejechanych kilometrów- dotyczy pacjentów niezadeklarowanych do lekarzy POZ tut. Zakładu 60
TRANS04 Przewóz ambulansem transportowym bez lekarza w godz. 8.00 - 18.00 -stawka za każdy kilometr, liczona od 11 kilometra - dotyczy pacjentów niezadeklarowanych do lekarzy POZ tut. Zakładu 6
TRANS05 Przewóz ambulansem transportowym w godz. 8.00 - 18.00 - opłata za każde rozpoczęte pół godziny pracy kierowcy poza jazdą- dotyczy pacjentów niezadeklarowanych do lekarzy POZ tut. Zakladu 40
TRANS06 Przewóz ambulansem transportowym po godzinie 18.00 - opłata za każde rozpoczęte pół godziny pracy kierowcy poza jazdą- dotyczy pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ tut. Zakladu 40
TRANS07 Przewóz ambulansem transportowym po godzinie 18.00 - opłata za każde rozpoczęte pół godziny pracy kierowcy poza jazdą- dotyczy pacjentów niezadeklarowanych do lekarzy POZ tut. Zakladu 70
KOD BADANIE CENA (zł)
UROL01 Konsultacja urologa 130
UROL02 Uroflowmetria 210
UROL03 Założenie lub wymiana cewnika u mężczyzny 70
UROL04 Cystoskopia 350
UROL05 Obrzezanie 1300
UROL06 Plastyka wędzidełka 650
UROL07 Meatotomia 350
UROL08 Punkcja wodniaka jądra 250
KOD BADANIE CENA (zł)
USG01 Echo serca 120
USG04 USG - inne niż podane w cenniku 100
USG05 USG ciąży 100
USG06 USG ciąży Doppler 160
USG07 USG Doppler aorty i tętnic biodrowych 150
USG09 USG Doppler tętnic jednej kończyny 100
USG10 USG Doppler tętnic kończyn 150
USG11 USG Doppler tętnic nerkowych 100
USG12 USG Doppler tętnic podobojczykowych 100
USG13 USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych 100
USG14 USG Doppler tętnic trzewnych 100
USG15 USG Doppler układu wrotnego wątroby 100
USG16 USG Doppler żył jednej kończyny - układ głęboki i powierzchowny 150
USG17 USG Doppler żył jednej kończyny - układ głęboki lub powierzchowny 100
USG19 USG Doppler żył podobojczykowych lub szyjnych 100
USG21 USG gruczołu krokowego przezbrzuszne 100
USG22 USG gruczołu krokowego transrektalne 130
USG23 USG jamy brzusznej 100
USG24 USG jamy brzusznej dzieci 90
USG25 USG jamy brzusznej dzieci wraz z oceną refluxu żołądkowo-przełykowego 130
USG26 USG jąder 100
USG27 USG kanału kregowego ( noworodki i niemowlęta) 90
USG28 USG mózgowia ( noworodki i niemowlęta) 90
USG29 USG nadgarstka 100
USG30 USG nadnerczy 100
USG31 USG narządów rodnych ( badanie przezbrzuszne) 100
USG32 USG narządów rodnych dzieci ( badanie przezbrzuszne) 90
USG33 USG narządu rodnego transvaginalne 130
USG34 USG przezklatkowe płuc 100
USG35 USG przezklatkowe płuc dzieci 90
USG36 USG stawów biodrowych u dzieci ( ortopeda ) 90
USG37 USG stawu - jednego 100
USG38 USG obu piersi 100
USG39 USG szyi 100
USG40 USG ślinianek 100
USG41 USG tarczycy 100
USG42 USG tarczycy dzieci 90
USG43 USG tkanek miękkich 100
USG44 USG układu moczowego 100
USG45 USG węzłów chłonnych pachwinowych 100
USG46 USG węzłów chłonnych pachwinowych dzieci 90
USG47 USG węzłów chłonnych szyjnych 100
USG48 USG węzłów chłonnych szyjnych dzieci 90
KOD BADANIE CENA (zł)
WIDOM02 Wizyta domowa lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ( za zgodą lekarza) 300
WIDOM04 Wizyta domowa lekarza specjalisty (za zgodą lekarza) 300
WIDOM06 Wizyta domowa logopedy 150
WIDOM08 Wizyta domowa pielęgniarki 120
WIDOM21 Wizyta domowa psychologa ( za zgodą psychologa) 300
WIDOM23 Wizyta patronażowa lekarska 300
WIDOM24 Wizyta patronażowa położnej 150
KOD BADANIE CENA (zł)
ZAS01 Wypisanie recepty 60
ZAS02 Wystawienie krótkiego zaświadczenia lekarskiego na podstawie dokumentacji 60
ZAS03 Wystawienie opinii lub zaświadczenia lekarskiego dla potrzeb instytucji ubezpieczeniowych i innych 200
ZAS04 Wystawienie zaświadczenia lekarskiego na życzenie pacjenta 100
ZAS05 Opłata za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 9.73
ZAS06 Opłata za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 0.34
ZAS07 Opłata za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych 1.95
ZAS08 Zryczałtowany koszt przygotowania dokumentacji do wysyłki oraz przesyłki pocztą 25